HA-QRP-Aktivacija

HA-QRP aktivizacija – takmičenje ima 44 godine prošlosti. Više miliona uspostavljenih veza se ostvarilo tokom ovih godina u prvoj nedelji novembra. Mnogo lepih uspeha, DX-ova je bilo tokom aktivacije. Promene u savremenom svetu, amaterski pristup i način života je pretrpeo ogromne promene u tom periodu. Organizatori aktivacije imali su plemenite ciljeve koji su se u datim okolnostima i ostvarili na zadovoljstvo svih. Era HA-QRP aktivacije i takmičenja je završeno. Potrebna je obnova. Sa ovim diplomama i propozicijama takmičenja želimo da prilagodimo današnjim zahtevima mogućnost uspostavljanje veze sa uređajima malih snaga.

 

Copyright © 2017 HA-QRP.